Bollen är rund

Fotboll2Som av en ren slump glider vi in på ämnet fotboll. Kanske har det en vag koppling till det faktum att MFF idag spelat sin andra himmamatch på nya arenan. Men det har också mycket att göra med att jag sen barnsben varit fotbollstokig.

När andra tjejer hängde på stallet och doppade näsan i blödiga hästböcker läste jag om Åshöjdens bollklubb och cyklade över hela stan för att ta mig till den enda klubb som erbjöd tjejer fotbollsträning.

Fotbollsintresset tar tyvärr inte lika stor plats längre eftersom tiden inte räcker till. Men jakten på ekologiska och rättvisa leksaker har lett till att jag fått upp ögonen för att världens produktion av fotbollar är stor, och inte särskilt rättvis. Den som är intresserad kan läsa mer här.

Den eviga bambun

E-racer bambuEn av fördelarna med eko-boomen är att ”nya” alternativa material och tillverkningssätt lyfts fram på ett sätt som aldrig förr. Ett exempel är bambu. Bambu växer snabbast av alla träslag och är lysande för syreproduktionen. När bambun huggs ner helt och hållet tar det högst tre år för det att växa tillbaka.

Bambu är också hårdare än alla andra träslag, och starkare. 30 procent hårdare än ek, men samtidigt avsevärt flexiblare än stål. Det krävs dock en del energi och utveckling för att få ordning på bambu, eftersom träet är känsligt att såga i och även känsligt för temperaturväxlingar. Bambu har nu också börjat användas för att tillverka leksaker. Coolt med så miljövänliga träleksaker tycker vi! 

Billig, snabb och lydig

Lika bra att köra igång direkt med det tunga artilleriet. Skräckpropaganda och spetsiga pekpinnar? Nej, inte menat att ge någon dåligt samvete. Men för oss var det en väckarklocka. Inte så att vi lyckats med konststycket att bli absolutister på inköpsområdet.  Men vi har höjt vår medvetandegrad kraftigt.

2004 gav Forum Syd ut en rapport. Kristina Bjurlings ”Billig, snabb och lydig – en rapport om kinesiska leksaksarbetare och företagens ansvar” handlar om situationen för dem som tillverkar våra leksaker i Kina. Rapporten bygger på över 100 intervjuer som har gjorts vid nio fabriker som levererar till den svenska marknaden.

I inledningen kan man läsa:

”Arbetsvillkoren i leksaksindustrin skiljer sig inte mycket från arbetsvillkoren i övrig lätt tillverkning för export i Kina. Leksaksindustrin utmärker sig dock genom att vara extremt säsongsbetonad. Den starka koncentrationen av produktionen till ett fåtal månader gör att trycket på de anställda i leksaksindustrin ökar starkt under dessa månader. Resultatet blir ofta extremt långa arbetsdagar, med utmattning och olyckor som följd. Under lågsäsong är tvärtom problemet att de anställda ofta inte ens får ut den lagstadgade minimilönen.”

”De flesta leksaksarbetare är unga kvinnor mellan 16 – 25 år. De unga kvinnorna föredras framför de unga männen, eftersom de anses lydigare och mer lätthanterliga.”

Om du är intresserad av att läsa mer finns hela rapporten i pdf-format hos Fair Trade Center, på adressen http://www.fairtradecenter.se/node/255